Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Hướng dẫn cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 Bao nhiêu điểm là cần thiết để đỗ tốt nghiệp THPT tính như thế nào?

Điểm thi THPT và các khối thi đại học liên quan trực tiếp đến kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là điểm thi tốt nghiệp THPT. Việc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm thi THPT. Tìm hiểu cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào năm 2023.

 

>>> Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Cách tính điểm xét THPT 2023

Điểm xét tốt nghiệp của hệ thống THPT

Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 27/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quy định chính thức về điểm xét tốt nghiệp THPT. Điểm tốt nghiệp THPT được tính dựa trên tổng số điểm của học sinh trong tất cả các môn học đã được thi. Điểm số được chuyển đổi sang thang điểm 10 hoặc 4 cho tổng điểm tùy thuộc vào từng môn học.

Sau đó, tổng điểm của bốn môn học sẽ được chia theo tỷ lệ 2:8, nghĩa là mười phần trăm tổng số điểm sẽ đến từ bốn môn học và tám phần trăm tổng số điểm sẽ đến từ các môn học khác. Cuối cùng, để xác định điểm tốt nghiệp THPT, tổng điểm này sẽ được chuyển đổi sang thang điểm 10. Công thức được sử dụng để xác định điểm như sau:
 • Điểm trung bình của một môn là tổng điểm của tất cả các môn/tổng điểm. Số lượng môn thi
 • Tổng điểm tương đương với trung bình môn học Điểm tổng kết của hệ số môn học được tính bằng cách chia (Tổng số điểm môn học * Hệ số môn học) / Tổng hệ số môn học
Nó bao gồm:
 • Điểm trung bình môn là tổng số điểm của tất cả các môn thi chia cho số môn thi.
 • Tổng số điểm là tổng số điểm trung bình của mỗi môn trong khối thi nhân với hệ số của mỗi môn.
 • Điểm tổng kết là tổng số điểm của tất cả các môn học được nhân với hệ số của môn học đó và sau đó chia cho tổng hệ số của tất cả các môn học. Cuối cùng, để xác định điểm tốt nghiệp THPT, điểm tổng kết này sẽ được chuyển đổi sang thang điểm 10.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia

>>> Thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 gồm những môn nào?

Điểm xét tốt nghiệp hệ GDTX THPT

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT sẽ khác với hệ thống giáo dục thường xuyên. Điểm tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên được tính theo công thức sau:
Điểm tốt nghiệp THPT trong hệ thống giáo dục thường xuyên là (Tổng điểm cho bốn môn thi) * 0.2 + tổng điểm của sáu bài kiểm tra khác * 0.8)/ :10
Nó bao gồm:
 • Tổng điểm bốn môn thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng điểm của tất cả các môn thi trong hệ thống giáo dục thường xuyên được chuyển đổi về thang điểm bốn.
 • Tổng điểm cho sáu bài kiểm tra khác: Đây là tổng điểm của các bài kiểm tra khác trong bảng điểm của học sinh được chuyển đổi về thang điểm 10.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Điều kiện cần thiết để xét và công nhận tốt nghiệp THPT vào năm 2023

Để được xét và công nhận tốt nghiệp THPT vào năm 2023, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Đạt thành tích tối thiểu trong kỳ thi THPT quốc gia: Học sinh phải tham gia và đạt kết quả tối thiểu trong các kỳ thi THPT quốc gia, bao gồm các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn theo khối thi của họ.
 • Điều kiện học tập: Học sinh phải đủ điều kiện học tập, chẳng hạn như đủ số tiết học, tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, không bị kỷ luật trong suốt năm học và đạt trung bình trở lên trong kết quả đánh giá học tập của trường.
 • Điều kiện về đạo đức, văn hoá: Học sinh không được kỷ luật vì vi phạm đạo đức hoặc văn hoá và không vi phạm luật hoặc quy định của trường.
 • Điều kiện sức khỏe: Học sinh phải đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động của trường và hoàn thành các kỳ thi THPT quốc gia.

Ngoài ra, học sinh phải hoàn thành các thủ tục và hồ sơ được yêu cầu bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của trường học

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hy vọng bài viết này bổ ích với bạn..

Thông tin liên hệ

Website: https://cungbanchontruong.vn/

Hotline: 0347.636163

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *